Projekty

Kadra pedagogiczna to nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, bardzo twórczy i aktywni, poszukujący nowych, lepszych rozwiązań i efektywnie przygotowujący dzieci do kolejnego szczebla edukacji.

Wdrażany jest:

* Projekt " Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj, łódzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

* innowacja pedagogiczna o charakterze programowym "Wesołe zabawy języka, ucha i buzi"

* program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
*  program "Kubusiowi przyjaciele natury"
*  program  "5 porcji warzyw"                                                                                                                                                                                                                         * 
program " Dzieciaki Mleczaki"                                                                                                                                                                                                                    *  kampania edukacyjna na rzecz picia wody- "Mamo, tato-wolę wodę"