Rozkład dnia

6.00 - schodzenie się dzieci, prace porządkowo - gospodarcze  i hodowlane, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dziecka, zabawy dydaktyczne, praca indywidualna stymulująco-kompensacyjna, ćwiczenia poranne

8.30 - śniadanie-zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczycielkę wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu,spacery, wycieczki

11.30 - obiad- tworzenie różnych sytuacji edukacyjnych w sali lub na powietrzu sprzyjającej twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej lub werbalnej dzieci, praca indywidualna stymulująco-kompensacyjna oraz z dziećmi wyróżniającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami

14.30 - podwieczorek - zabawy ruchowe, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

15.OO - 16.OO - koła zainteresowań

16.00 - 17.00 - zorganizowane lub dowolne zabawy w sali przedszkolnej; praca indywidualna z dziećmi; indywidualne działania korekcyjno-kompensacyjne; rozchodzenie się dzieci do domów