Grupa III

III grupa - "SÓWKI"

mgr Joanna Krzyczkowska-Żołądek

Założenia programowe na miesiąc styczeń:

 • wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy; informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;

 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;

 • kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy;

 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;

 • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;

 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);

 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;

 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;

 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.