Grupa II

II grupa - "MISIE"

mgr Aleksandra Chruścińska
mgr Agata Janik

Założenia programowe na miesiąc styczeń:

 

 • Pogłębianie wiedzy na temat znaczenia wody dla zdrowia człowieka;

 • Poznanie zasad zdrowego odżywiania;

 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

 • Rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory,wrony;

 • Uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci;

 • Budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny;

 • Zapoznanie z pojęciami: kosmos, planeta, gwiazda, astronauta;

 • Utrwalenie znajomości schematu ciała;

 • Różnicowanie wielkości;

 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;

 • Określanie głoski w nagłosie i wygłosie;
 • Doskonalenie sprawności manualnej;

 • Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;

 • Doskonalenie logicznego myślenia;

 • Nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów;

 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 •