Grupa II

II grupa - "MISIE"

mgr Pietras Beata
mgr Janik Agata

Załoźenia na miesiąc luty:

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;

 • utrwalenie nazw figur geometrycznych;

 • przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;

 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;

 • doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;

 • rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;

 • doskonalenie koordynacji ręka-oko;

 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;

 • rozwijanie umiejętności muzycznych;

 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

 • doskonalenie spostrzegania i porównywania;

 • rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;

 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;

 • doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;

 • poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

 • rozwijanie ekspresji artystycznej;

 • doskonalenie motoryki małej;

 • rozwijanie sprawności ruchowej;

 • rozwijanie mowy i myślenia;

 • kształtowanie twórczego myślenia;

 • rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.