Grupa I

I grupa - "ŻABKI"

Dyrektor Izabela Bąkolik
mgr Aleksandra Chruścińska
Edyta Siercha  - pomoc nauczyciela

Założenia na miesiąc luty:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.

 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.

 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.

 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.

 • Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.

 • Rozwijanie spostrzegawczości.

 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

 • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.

 • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.

 • Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.

 • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.

 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.

 • Usprawnianie aparatu oddechowego

 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.

 • Rozbudzanie ciekawości badawczej.

 • Kształtowanie umiejętności manualnych.

 • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.

 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.

 • Doskonalenie pamięci słuchowej.

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.