Grupa I

I grupa - "ŻABKI"

Dyrektor Izabela Bąkolik

mgr Agata Janiszewska

Edyta Siercha  - pomoc nauczyciela

Założenia programowe na styczeń:

1. Rozwijanie sprawności mówienia, budowa zdań prostych.

 

2. Doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.

 

3. Rozwijanie umiejętności stosowania określeń: taki sam, różni się.

 

4. Poznawanie krainy bajek.

 

5. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

6. Kształtowanie poczucia rytmu.

 

7. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

 

8. Rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni.

 

9. Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy.

 

10. Rozwijanie myślenia matematycznego, porównywanie długości: krótszy –

dłuższy.

 

11. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

 

12. Pogłębianie wiedzy na temat lasu i żyjących w nim zwierząt.

 

13. Rozwijanie umiejętności liczenia.

 

14. Doskonalenie sprawności manualnych i grafomotorycznych.

 

15. Poznawanie sposobów i możliwości stosowania plasteliny.

 

16. Rozwijanie postrzegania wzrokowego.

 

17. Rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na wysokie i niskie dźwięki.

 

18. Kształcenie słuchu fonematycznego.