Rada Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: p.Magdalena Lasota

Skarbnik: p.Aleksandra Bogus

Sekretarz: p.Katarzyna Gonciarz

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

92 1560 0013 2038 0026 0084 1001