Rada Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: p.Magdalena Lasota

Sekretarz: p.Agnieszka Topczyńska

Rada Rodziców:
p.Magdalena Kuracka
p.Dorota Bolinger
p.Magdalena Stań
p.Jadwiga Bieńko
p.Jacek Materka