Podziękowania

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania rodzicom :

Pani Dorocie Kaczmarek i Mirosławowi Siweckiemu za podarowanie pomocy dydaktycznych, gier,książek, akcesoriów pasmanteryjnych i strojów gimnastycznych.

Panu Jackowi Materka za zorganizowanie wycieczki do Zajezdni Tramwajowej ET - 1.

Pani Agnieszce Topczyńskiej - za zakup i przywiezienie  ozdób choinkowych dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

Państwu:

Jackowi Materka, Annie Przybyła, Iwonie Górniak, Jakubowi i Izabeli Królak, Agnieszce i Piotrowi Kaźmierczak, Dorocie Bolinger, Marcie Świder, Katarzynie Keshri - za pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie zajęć na pływalni.